Gminny Ośrodek Kultury
w Puchaczowie

KalendarZ

Grafik zajęć

PN

 

 Zajęcia cykliczne rozpoczynamy 1.10.2020 r. 

WT

 

SR

 

 

 

CZ

PT

POZNAJ

Nasze zespoły
Poznaj zespoły