11 listopada 2018 r. w gminie Puchaczów odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Puchaczowie, którą uświetniły poczty sztandarowe szkół oraz OSP z terenu gminy Puchaczów. Dalsza część obchodów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie, które rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Oficjalne przemówienie wygłosił Wójt Gminy Puchaczów Adam Grzesiuk, który powitał przybyłych radnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Puchaczów, przedstawicieli sołectw, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy Puchaczów. Następnie referat p n. „Wydarzenia i udział mieszkańców gminy Puchaczów w odrodzeniu się państwa polskiego” wygłosiła Pani Agnieszka Hucz – Ciężka. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła część artystyczna wykonana przez Zespół Szkół w Puchaczowie, Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Nadrybiu i Ostrówku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie. Uczniowie wprowadzili zgromadzonych w nastrój pełen zadumy i refleksji. Uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych wykonanych przez Orkiestrę Dętą z Mełgwi. Podczas obchodów zgromadzeni obejrzeli wystawę pt. ,,Bóg, Honor, Ojczyzna – Nasi Bohaterowie w walce o Niepodległą.”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowanie tegorocznych uroczystości, a także tym którzy wzięli w nich udział, wspólnie z nami świętując 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości i oddając hołd bohaterom walk o wolność naszej Ojczyzny.