Artykuły prosimy przynosić do Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pok. 5, budynek USC.