Zapisy TYLKO osobiście w GOK Puchaczów.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w spotkaniu, obowiązkowo należy dostarczyć podpisaną ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA.
Liczba miejsc ograniczona!

• Zgoda rodzica/opiekuna