Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale wymogiem zapisania dziecka jest dostarczenie wypełnionej ZGODY RODZICA/OPIEKUNA + OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA (do pobrania poniżej)

Bezpieczne Wakacje w Puchaczowie 2020_zgoda i oświadczenie

Należy pierwszą stronę dostarczyć do GOK Puchaczów przed udziałem dziecka w danym spotkaniu. Strona druga jest dla rodzica/opiekuna (znajdują się tam wymogi dotyczące danych spotkań i przepisy RODO).