Ze względu na wprowadzone nowe obostrzenia

jesteśmy zmuszeni do zawieszenia zajęć  TAŃCA NOWOCZESNEGO do odwołania.